Електрокари обща информация

Електрокари - Обща информация

Елетрокар е електрическо превозно средства, типично една кутия с електрически уреди за шофиране и акумулаторна батерия. Подобно и с функции на мотокар, електрокарът е екологично чисто заводско превозно средство.

Има директиви в Европейския съюз, които забраняват употребата на електрокари в затворени помещения, поради отделянето на вредни вещества от акумулаторните батерии.

Електрокари с 24-волтовите електрически горивни елементи с полезен товар от 1 до 1,5 тона са предпочитани за приложения със средно натоварване (3 до 4 часа работа дневно). Тези електрокари са триопорни (с 3 единични гуми), като задвижващия им двигател е разположен на задното колело. 48-волтовите електрокари са с капацитет от 1,3 до 2 тона и са три- или четириопорни.
 И двата вида имат една и съща стабилност.

Триопорните са със задна сдвоена гума и са изключително маневрени - електрониката им е така съобразена, че при пълен завой машината се завърта на място. Като конструкция са по-къси и по-широки. Четириопорните модели имат по-голям радиус на завой и са с четири колела. Шаситата им са по-тесни и по-дълги и са предпочитани при неравни терени.

Правилният избор при натоварвания със свръхвисок интензитет (смяна от 8 часа или по-дълга) са мощните и издръжливи 80-волтови електрокари. Техният капацитет е от 2 до 5 тона. Показателите на тези машини са близки или дори по-добри от тези на аналогичен дизелов мотокар.